Loading...

Gwirfoddolwr digwyddiad

Teitl y swydd: Gwirfoddolwr digwyddiad

DigwyddiadHanner Marathon Caerdydd

Lleoliad: Caerdydd

Ymrwymiad amser: Trwy’r dydd – 28 o Fawrth 2021

 

Am beth rydyn ni’n chwilio?

Mae angen gwirfoddolwyr brwd a hwyliog i weiddi hwrê mor uchel â phosib ar gyfer ein rhedwyr wrth iddynt fynd heibio’r mannau gweiddi hwrê. Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl yn ymuno â Thîm NSPCC i gael her ac i godi arian i helpu i amddiffyn plant ac atal camdriniaeth. Gyda’r cymeradwywyr eraill, byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth mawr i’r ffordd y mae ein rhedwyr yn teimlo – gan eu helpu i gwblhau her ar ôl treulio misoedd yn paratoi ar ei gyfer.

 

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

Byddwch chi’n ymuno â chymeradwywyr bywiog a brwdfrydig eraill yn un o’r mannau cymeradwyo fydd gan NSPCC ar ochr y ffordd - byddwch yn barod i gymeradwyo, gweiddi hwrê neu ganu hyd yn oed. Gwaith tîm yw hyn, felly byddwch chi hefyd yn sefydlu’r man gweiddi hwrê, yn dosbarthu crysau T a deunyddiau, yn sicrhau bod yr ardal yn daclus, ac yn helpu i bacio popeth ar y diwedd. Bydd chwe man gweiddi hwrê ar hyd y daith, a bydd sawl amser cychwyn. Byddwn ni'n cysylltu â chi i drefnufa int o'r gloch i gyrraedd, ble i gwrdd a beth i’w ddisgwyl. Does dim rhaid i chi fod yn gymeradwywr swyddogol i ddod draw i gefnogi tîm NSPCC. Felly, os na allwch wneud yr amser cyfan neu ddod i un o’r mannau gweiddi hwrê, bydden ni'n falch iawn o’ch gweld beth bynnag.

 

Beth gewch chi?

Drwy wirfoddoli yn ein digwyddiadau, cewch fwynhau awyrgylch anhygoel y digwyddiad, heb orfod hyfforddi! Mae’r awyrgylch yn ein mannau gweiddi hwrê yn wych. Byddwn ni'n rhoi deunyddiau cymeradwyo a chrys-t NSPCC i chi felly yr unig beth fydd ei angen gennych chi yw brwdfrydedd. Bydd staff NSPCC yno hefyd i’ch cefnogi ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Darperir lluniaeth yn y mannau gweiddi hwrê, a thelir costau teithio hyd at £5.

 

Pwy sy'n addas ar gyfer y swydd?

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond natur hwyliog, ysbryd tîm a brwdfrydedd. Mae’n bwysig eich bod chi'n gallu treulio ychydig oriau y tu allan, yn cymeradwyo ac yn gweiddi hwrê. Bydd angen i fod yn gallu sefyll am ychydig oriau hefyd, felly os ydych chi'n meddwl y bydd hynny’n anodd i chi, dewch â chadair gyda chi. Os ydych yn defnyddio cadair olwyn, rhowch wybod i ni a gallwn ni helpu i ganfod man gweiddi hwrê sy’n addas i chi.

 

Bydd angen i chi deimlo'n gyfforddus os bydd aelodau o'r cyhoedd yn gofyn i chi am eich gwaith gwirfoddol, a byddwch chi'n eu cyfeirio at aelod o'r staff os oes ganddynt gwestiynau am NSPCC. Mae angen gwirfoddolwyr caredig a chyfeillgar oherwydd mae 90 y cant o gyllid NSPCC yn dod drwy roddion gan y cyhoedd felly mae’n bwysig ystyried pa argraff mae pobl yn ei chael.

 

Cofiwch bydd angen i chi drefnu eich hun sut rydych am gyrraedd y man gweiddi hwrê (fe gewch chi gyfarwyddiadau). Gallwn ni drafod ble fydd fwyaf cyfleus i chi.

 

Ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn ceisiadau gan bobl ifanc o dan 18 oed i'r rôl hon, edrychwch ar ein cyfleoedd gwirfoddoli eraill neu cysylltwch â'r tîm Recriwtio Gwirfoddolwyr ar volunteerrecruitment@nspcc.org.uk 

 

Eisiau cymryd rhan? Gwirfoddolwch heddiw ac ymuno yn ein brwydr dros bob plentyndod.

 
 • Vacancy Reference:
  EVENTVOL20
 • Location:
  Caerdydd, Hanner Marathon Caerdydd
 • Vacancy Type:
  Voluntary
 • Closing Date:
  26 April 2021

Share this page
Share with linkedin
Share with facebook
Share with twitter
Share with email


 • We’re giving a means, and an understanding for any child who is suffering abuse to find a way out of it.

  Harry – Schools Service

 • It feels rewarding – being able to spend a few hours being there for someone else. You don’t fully appreciate how powerful it is until you’re actually doing it. You just need to be willing to listen, and interested in helping young people. That’s it.

  Omar - Childline

 • You’ll get so much out of it. It’s so rewarding. If you love working with kids then go for it.

  Tino – Schools Service

 • It’s not only making a difference to their life, it’s making a difference to my life. We’re helping young people feel empowered. We’re giving them a space where they can open up without being judged.

  Atiyah – Childline

 • It’s been great to meet other volunteers with the same goal. It’s lovely knowing that I can help them understand how to stay safe.

  Maxine - Schools Service

 • I always leave feeling like I’ve made a difference. There’s always a queue of young people wanting to talk to a counsellor. That’s why it’s so important to have more people involved.

  Atiyah – Childline

 • The best thing is that I’m empowering children

  Pankaj – Schools Service

 • I felt it was right to give something back (to help young people). I feel a sense of fulfilment – I feel like I’m actually making a difference to children’s lives.

  David - Childline

 • We’re sharing really vital messages with children. I feel like I’m making a big difference. The children we speak to are actually safer for it. And that’s an amazing feeling.

  Ramon – Schools Service

 • The team is so inclusive and welcoming and the training was very interactive. It got me in the frame of mind of what it would be like being on shift, answering calls, counselling young people.

  Omar - Childline

 • There’s training involved. It’s in-depth – covering really important things like empathy and reflecting and how to support young people in the best possible way. The main part is being there for someone, showing that you care, believing them, trusting them and listening.

  Atiyah – Childline

 • You get all the advice and guidance you need in training and there will always be support for you.

  Susan – Childline

 • I get a sense of fulfilment for doing something outside of my day job.

  Emma - Schools Service

 • I wouldn’t have been volunteering for two years if I didn’t get so much fulfilment and purpose from it.

  Caitlin – Childline

 • It fits in with my free time perfectly.

  Tessa – Schools Service

 • What makes a good Childline volunteer? Listening, empathising, never judging. When a child’s built up the courage to reach out, there’s got to be someone ready to listen.

  Jatinder – Childline